Особливості соціальної адаптації дітей-сиріт у прийомний сім᾽ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Соціальну адаптацію дітей-сиріт у прийомній сім’ї автор статті визначає як вид соціальної адаптації особистості, що являє собою складний процес пристосування дитини до умов сімейного життя, формування адекватної системи стосунків із прийомними батьками. Охарактеризовано фактори, що впливають на соціальну адаптацію дітей-сиріт у прийомній сім’ї. The author of the article defines the social adaptation of orphans in a foster family as a type of social adaptation of the individual, which is a complex process of adapting the child to the conditions of family life, formation of an adequate system of relations with adoptive parents. The factors influencing the social adaptation of orphans in a foster family are characterized.
Опис
Ключові слова
соціальна адаптація, діти-сироти, прийомна сім’я, студентські роботи, social adaptation, orphans, foster family, student work
Цитування
Коловоротна Н. А. Особливості соціальної адаптації дітей-сиріт у прийомній сім᾽ї / Н. А. Коловоротна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 109–112.