РЕЖИМ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ, Сепарація

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
В статті розглянуто режим окремого проживання батьків та дітей. Сепарация – це особливий порядок правового регулювання відносин подружжя, які не мають можливості, або не бажають проживати спільно, щодо яких є рішення суду про встановлення режиму окремого проживання. В статье рассмотрен режим отдельного проживания родителей и детей. Сепарация – это особый порядок правового регулирования отношений супругов, не имеющих возможности или не желающих проживать совместно, в отношении которых имеется решение суда об установлении режима отдельного проживания. This article deals with the separation of parents and children. Separation is a special procedure for the legal regulation of the relationship of spouses who are unable or unwilling to live together and for whom a court order has been made to establish a regime of separate residence.
Опис
Ключові слова
сепарація, режим окремого проживання батьків та дітей, сімейне право, правове регулювання відносин, сепарация, режим отдельного проживания родителей и детей, семейное право, правовое регулирование отношений, separation, Separate living arrangements for parents and children, family law, legal regulation of relations
Цитування
Пономаренко О. М. Режим окремого проживання подружжя, сепарація / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 361–364.