Methodological and methodical basis for the study of two-tiered anthropogenic landscapes

dc.contributor.authorKoptieva, Т.
dc.date.accessioned2024-03-12T15:42:19Z
dc.date.available2024-03-12T15:42:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractThe study of anthropogenic landscapes is an urgent topic in modern geography and ecology. Anthropogenic landscapes arise due to the anthropogenic activity impact on nature and have a two-tiered structure consisting of natural and anthropogenic components. The study of these landscapes requires a scientifically substantiated methodological and methodical basis that will allow us to collect, analyze and interpret data on the subject. The purpose of the article is to consider the methodological and methodical aspects of the study of the two-tiered anthropogenic landscapes. It aims to define the theoretical foundations and practical approaches to the study of these landscapes, as well as to analyze the methods of data collection and processing that provide information about the natural and anthropogenic components of the landscape. Main material. The article discusses the basic concepts and theoretical foundations of the study of two-tiered anthropogenic landscapes, including their classification and identification. The author considers methodological approaches to the study of anthropogenic landscapes, including the use of various methods of data collection and processing, analysis of cartographic material and the use of geographic information systems. The scientific significance of this article lies in the fact that it provides new approaches to the study of the two-tiered nature of anthropogenic landscapes, which we can use in further scientific research and practical activities. The results of this study can be useful for geographers, ecologists and other specialists involved in the study and protection of nature. Conclusions and further research: The study of the two-tiered nature of anthropogenic landscapes uses a variety of methods that help scientists better understand and assess the impact of anthropogenic activities on the natural environment. The use of geoinformation analysis, socio-geographical research, statistical analysis and other methods allows us to get a more complete picture of the two-tiered system, taking into account various aspects of the interaction between the anthroposphere and the biosphere. The study of the two-tiered nature of anthropogenic landscapes is an important part of modern geography and ecology. The use of classifications, integrated methodologies and geoinformation analyses helps to investigate the relationship between human activity and natural environment. Дослідження антропогенних ландшафтів є актуальною темою в сучасній географії та екології. Антропогенні ландшафти виникають в результаті впливу антропогенної діяльності на природу і мають двоярусну структуру, що складається з природного та антропогенного компонентів. Вивчення цих ландшафтів вимагає наявності науково обґрунтованої методологічної i методичної основи, яка дозволить збирати, аналізувати та інтерпретувати дані про них. Метою статті є розгляд методологічних та методичних аспектів дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів. Вона спрямована на визначення теоретичних засад i практичних підходів до вивчення цих ландшафтів, а також на аналіз методів збору та обробки даних, які дозволяють отримати інформацію про природний i антропогенний компоненти ландшафту. Основний матеріал. У статті розглянуті основні поняття й теоретичні засади дослідження двоярусних антропогенних ландшафтів, включаючи їх класифікацію та виявлення. Також розглянуті методичні підходи до дослідження антропогенних ландшафтів, включаючи використання різних методів збору і обробки даних, аналізу картографічного матеріалу та використання геоінформаційних систем. Наукове значення даної статті полягає в тому, що вона надає нові підходи до дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів, що можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях та практичній діяльності. Результати даного дослідження можуть бути корисними для географів, екологів та інших спеціалістів, які займаються вивченням i охороною природи. Висновки і подальші дослідження. Дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів базується на різноманітних методах, які допомагають науковцям краще зрозуміти та оцінити вплив антропогенної діяльності на природне середовище. Використання геоінформаційного аналізу, соціально-географічних досліджень, статистичного аналізу та інших методів дозволяє отримати більш повне уявлення про двоярусність, з урахуванням різних аспектів взаємодії між антропосферою та біосферою. Дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів є важливою частиною сучасної географії та екології. Використання класифікацій, інтегрованих методологій та геоінформаційних аналізів допомагає дослідити взаємозв’язок людської діяльності на природне середовище.
dc.identifier.citationKoptieva Т. Methodological and methodical basis for the study of two-tiered anthropogenic landscapes / Т. Koptieva // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2022. – Вип. 36. – С. 43–49. https://doi.org/ 10.26565/2075-1893-2022-36-05
dc.identifier.issn2075-1893(Print)
dc.identifier.issn2409-3173(Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14357
dc.language.isoen
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна
dc.subjecttwo-tiered
dc.subjectanthropogenic landscapes
dc.subjectresearch methodology
dc.subjectmethod
dc.subjectдвоярусність
dc.subjectантропогенні ландшафти
dc.subjectметодологія досліджень
dc.subjectметод
dc.titleMethodological and methodical basis for the study of two-tiered anthropogenic landscapes
dc.title.alternativeМетодологічна та методична основа дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Koptieva, Т. (2022) Methodological .pdf
Розмір:
489.71 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: