Г. С. Сковорода про виховання любові до природи у молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано погляди Г. С. Сковороди про виховання любові до природи у молодших школярів. Ідея спорідненості виховання людини з природою пронизує твори Г. С. Сковороди. Він робить висновок про те, що коли виховувати дітей відповідно до їх природних можливостей, то цим визначається подальша доля людини. Зазначено, що творче використання спадщини видатного поета, філософа, педагога про роль природи у вихованні учнів початкової школи буде сприяти формуванню у них світогляду і поглядів на цілісність природи. The theses analyze the views of H. S. Skovoroda on the education of love for nature in younger schoolchildren. The idea of kinship between human education and nature permeates the works of H. S. Skovoroda. He concludes that when children are brought up in accordance with their natural abilities, then the future destiny of a person is determined by this. It is noted that the creative use of the heritage of an outstanding poet, philosopher, and teacher about the role of nature in the education of elementary school students will contribute to the formation of their worldview and views on the integrity of nature.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, Сковорода Г. С., виховання любові до природи, студентські роботи, pedagogical heritage, H. S. Skovoroda, education of love for nature, student works
Цитування
Юркевич О. Г. С. Сковорода про виховання любові до природи у молодших школярів / О. Юркевич // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 45.