ДОСЛІДЖЕННЯ НА ГОРОДИЩІ МОХНАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут археології НАН України
Анотація
В статті проаналізовано середньовічну експедицію Харківського педуніверситету ім. Г. С. Сковороди, що проводила дослідження городища, яке знаходиться на правому березі Сіверського Дінця в с. Мохнач Зміївського р-ну Харківської обл. Роботи були продовжені в розкопі 10 на північному дворі, культурний шар якого відноситься до салтівської археологічної культури (друга половина VIII – середина Х ст.). Серед салтівських артефактів переважають, зазвичай, уламки гончарного посуду. Скіфські матеріали представлені поодинокими фрагментами ліпної кераміки і парою бронзових наконечників стріл, що датуються кінцем V–IV ст. до н. е. The article analyzes the medieval expedition of Н. S. Skovoroda Kharkiv Kharkiv Pedagogical University, which conducted research on the settlement, which is located on the right bank of the Siversky Donets in с. Mokhnach, Zmiiv district, Kharkiv region. The works were continued in excavation 10 in the northern courtyard, the cultural layer of which belongs to the Saltiv archaeological culture (second half of the VIII – middle of the X century). Among the Saltiv artifacts prevail, usually fragments of pottery. Scythian materials are represented by single fragments of stucco pottery and a couple of bronze arrowheads dating from the late V–IV centuries BC.
Опис
Ключові слова
салтівська культура, городище Мохнач, артефакти, Saltov culture research, Mokhnach, artifacts
Цитування
Колода В. В. Дослідження на городищі Мохнач / В. В. Колода // Археологічні дослідження в Україні 2019 / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАН України, 2020. – С. 294–295.