СТЕРЕОТИПНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КИТАЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено стереотипні уявлення про Китай в українському суспільстві. Зазначено, що в сучасному українському суспільстві існують наявні стереотипи про Китай, так як світогляд та культури європейських та азіатських країн є цілком відмінними. Виділено три основні групи стереотипів за характером та впливом на загальну картину Китаю. З’ясовано, що більшість стереотипів були створені саме в західному контексті, тобто як наслідок впливу поглядів та думок людей із країн Європи та США. The publication examines stereotypes about China in Ukrainian society. It is noted that there are existing stereotypes about China in modern Ukrainian society, as the outlook and cultures of European and Asian countries are completely different. Three main groups of stereotypes have been identified character and impact on the overall picture of China. It was found that most of the stereotypes were created precisely in the Western context, that is, as a result of the influence of the views and opinions of people from the countries of Europe and the USA.
Опис
Ключові слова
стереотипи, Китай, українське суспільство, stereotypes, China, Ukrainian society
Цитування
Хижа І. П. Стереотипні уявлення про Китай в українському суспільстві / І. П. Хижа, П. Ц. Гао // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 190–192.