Англійські лексичні запозичення у сфері комп’ютерної техніки в сучасній німецькій мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто англійську мову, яка має досить значний вплив на формування німецької термінології у сфері комп’ютерних технологій. У ході проведеного дослідження було виявлено три основні групи запозичень: прямі запозичення, змішані запозичення, а також застосування термінологічних синонімів. В статье рассмотрен английский язык, который имеет весьма значительное влияние на формирование немецкой терминологии в сфере компьютерных технологий. В ходе проведенного исследования было выявлено три основные группы заимствований: прямые заимствования, смешанные заимствования, а также применение терминологических синонимов. The article considers the English language, which has a very significant influence on the formation of German terminology in the field of computer technology. The study revealed three main groups of borrowings: direct borrowings, mixed borrowings, as well as the use of terminological synonyms.
Опис
Ключові слова
запозичення, німецька мова, лексика, комп'ютеризація, студентські роботи, заимствование, немецкий язык, компьютеризация, студенческие работы, loan, German language, vocabulary, computerization, student work
Цитування
Шаутдінова А. Англійські лексичні запозичення у сфері комп’ютерної техніки в сучасній німецькій мові / А. Шаутдінова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 83–85.