ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО СПРЯМОВАННОЇ СУБКУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Досліджуються формування позитивно спрямованної субкультури підлітків як соціально-педагогічна проблема. Исследуется формирование положительно направленной субкультуры подростков как социально-педагогическая проблема.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціально-педагогічні проблеми, позитивно спрямовані субкультури, підлітки, магістерські роботи, социальная педагогика, социально-педагогические проблемы, положительно направленные субкультуры, подростки, магистерские работы, social pedagogy, social and pedagogical problems, positively directed subcultures, adolescents, master's work
Цитування
Висоцька М. Ю. Формування позитивно спрямованної субкультури підлітків як соціально-педагогічна проблема / М. Ю. Висоцька // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 118–120.