Методичні рекомендації до курсу “Використання природних ресурсів” для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта. Географія) всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу з використання природних ресурсів, яке вивчають на освітньою програмою «Географія в закладах освіти». У посібнику висвітлено основні теми курсу й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття природокористування, види природних ресурсів, статистика та економічна оцінка природних ресурсів, їх використання за видами та вплив діяльності людини на оточуюче середовище, державне регулювання природокористуванням. The text material corresponds to the program material on the use of natural resources, which is studied in the educational program "Geography in educational institutions". The manual covers the main topics of the course and recommendations for their study, namely, the concept of nature management, types of natural resources, statistics and economic evaluation of natural resources, their use by types and the impact of human activity on the environment, state regulation of nature management.
Опис
Ключові слова
використання природних ресурсів, природокористування, сталий розвиток, методичні рекомендації, use of natural resources, nature management, sustainable development, methodological recommendations
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “Використання природних ресурсів” для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта. Географія) всіх форм навчання/ Ю. І. Муромцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 45 с.