Індивідуально-авторський концепт Джона Фаулза

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто інтерес дослідників до людського фактору в мові. У романах Джона Фаулза концепт «freedom» показує об’єктивний діалог між людиною та її культурним світом. Ми бачимо еволюцію розвитку особистості у текстах, тому вивчення індивідуально-авторський концепту завжди буде актуальним для мовознавців. В статье рассмотрен интерес исследователей к человеческому фактору в языке. В романах Джона Фаулза концепт «freedom» показывает объективный диалог между человеком и его культурным миром. Мы видим эволюцию развития личности в текстах, поэтому изучение индивидуально-авторского концепта всегда будет актуальным для языковедов. Тhe article examines the interest of researchers in the human factor in language. In John Fowles's novels, the concept of "freedom" shows an objective dialogue between man and his cultural world. We see the evolution of personality development in texts, so the study of individual-author concept will always be relevant for linguists.
Опис
Ключові слова
Фаулз Джон, концепт, тексти, студентські роботи, тексты, студенческие работы, Fowles John, concept, texts, student work
Цитування
Бідняженкова А. Індивідуально-авторський концепт Джона Фаулза / А. Бідняженкова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 9–10.