Теоретичні основи виховання і навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ОВС
Анотація
У посібнику викладені основні положення теорії виховання й дидактики цього курсу на основі сучасних освітніх технологій. Зміст навчально-виховного процесу аналізується з урахуванням змін, які відбуваються в системі громадських відносин, свідомості особистості. The manual outlines the basic provisions of the theory of education and didactics of this course based on modern educational technologies. The content of the educational process is analyzed taking into account the changes that occur in the system of public relations, the consciousness of the individual.
Опис
Ключові слова
посібник, теорія виховання, дидактика, освітні технології, особистість, теорія навчання, педагогіка, мanual, teaching, theory of education, didactics, educational technologies, personality, theory of learning, pedagogy
Цитування
Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид. випр. і допов. – Харків : ОВС, 2002. – 398 с.