Знахідки Arion Vulgaris на техногенно-трансформованих територіях Буковинських Карпат протягом 2015–2022 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Українська природоохоронна група», Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН, України Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Анотація
За останні 20 років інвазійний вид слимак іспанський рудий (Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855) швидко розповсюдився на території всієї Європи, не винятком стала й Україна. Небезпека швидкого розповсюдження та активного розмноження цього виду полягає у шкоді для сільського господарства та садівництва. Проте, ще на початку 2010-х років цей вид у Буковинських Карпатах не спостерігався. Пізніше почав проникати у високогір’я, спочатку поодинокими особинами, пізніше все більш чисельними популяціями внаслідок розмноження. Наразі спостерігається на більшості техногеннотрансформованих територій сел. Путила, а також у населених пунктах між м. Вижниця та сел. Путила, проникає все вище в гори. Знахідки, в переважній більшості, приурочені до гірських долин, здебільшого заплав р. Путилка, Черемош та їх приток. За повідомленнями місцевих мешканців та працівників Національного природного парку «Черемоський», у високогір’ї, на висотах понад 800-900 м н.р.м. на момент підготовки цієї публікації Arion vulgaris не спостерігається. Але в разі невжиття дієвих заходів щодо обмеження чисельності популяцій та ареалу поширення цього шкідника в Буковинських Карпатах, з часом, швидше за все, стануть відомі знахідки з більш віддалених та важкодоступних територій. В роботі використані вільне програмне забезпечення QGIS ver. 3.16.7 Hannover та плагін AusMap (з використанням растрових даних Google Basemaps). In the last 20 years, an invasive species of slug Spanish redhead (Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855) quickly spread throughout Europe, Ukraine was no exception. The danger of fast distribution and active reproduction of it of the species is damage to agriculture and gardening. However, back in the early 2010s this species was not observed in the Bukovyna Carpathians. Later began to penetrate into the highlands, at first single individuals, later more and more large populations due to reproduction. Currently, it is observed in the majority of technogenically transformed territories of villages. Putila, as well as in settlements between the city of Vyzhnytsia and the village of Putila, penetrates higher and higher into the mountains. Findings, mostly most, confined to mountain valleys, for the most part floodplain of Putylka, Cheremosh and their tributaries. By messages from local residents and workers National Nature Park "Cheremosky", in the highlands, at altitudes above 800-900 m above sea level. On at the time of preparation of this publication Arion vulgaris is not observed But in case of failure to take effective measures regarding limiting the number of populations and range spread of this pest in the Bukovyna Carpathians, over time, most likely, findings from more remote and hard-to-reach areas. The work uses free software providing QGIS ver. 3.16.7 Hannover and the AusMap plugin (using Google Basemaps raster data).
Опис
Ключові слова
слимак іспанський рудий, чисельності популяцій та ареалу, розповсюдження та розмноження, Arion vulgaris Moquin-Tandon, population size and range, distribution and reproduction
Цитування
Юзик А. В Знахідки Arion Vulgaris на техногенно-трансформованих територіях Буковинських Карпат протягом 2015–2022 років / А. В. Юзик, Д. І. Юзик // Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні. Сер. : Conservation Biology in Ukraine. – Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2023. – Вип. 29. – С. 504.