Шляхи і долі польських жінок у громадсько-культурному житті Харкова на початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу ролі Августини Станіславівни Габель та Валерії Миколаївни Білоконської в суспільних перетвореннях. Доведено, що громадська діяльність цих жінок, які змолоду брали участь у революційній діяльності, сприяла поширенню освіти, адаптації жінок у міському середовищі Харкова, впливала на світогляд і соціальні трансформації. The article is devoted to the analysis of the role of Augustina Stanislavivna Gabel and Valeria Mykolaivna Bilokonska in social transformations. It has been proven that the social activities of these women, who participated in revolutionary activities from a young age, contributed to the spread of education, the adaptation of women in the urban environment of Kharkiv, influenced the outlook and social transformations.
Опис
Ключові слова
жіноча історія, А. С. Габель, В. М. Білоконська, народництво, жіночий рух, women's history, A. S. Gabel, V. M. Bilokonska, women's movement
Цитування
Ніколаєнко О. О. Шляхи і долі польських жінок у громадсько-культурному житті Харкова на початку ХХ ст. / О. О. Ніколаєнко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 164–173.