Розвиток емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку із застосуванням засобів інтерактивних технологій

dc.contributor.authorКобякова, К. С.
dc.date.accessioned2024-05-22T08:33:10Z
dc.date.available2024-05-22T08:33:10Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та вирішенню актуального питання розвитку емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано сутність поняття «емоційний інтелект», структура емоційного інтелекту, форми, методи і засоби розвитку емоційного інтелекту. Визначено вплив засобів інтерактивних технологій на розвиток емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та експериментально апробовано комплекс інтегрованих занять з використанням інтерактивних технологій для дітей старшого дошкільного віку. The qualification work is devoted to the comprehensive research and solution of the topical issue of the development of emotional intelligence in children of senior preschool age. The essence of the concept of "emotional intelligence", the structure of emotional intelligence, forms, methods and means of developing emotional intelligence are analyzed. The influence of interactive technologies on the development of emotional intelligence of senior preschool children is determined. A complex of integrated classes with the use of interactive technologies for senior preschool children has been developed and experimentally tested.
dc.identifier.citationКобякова К. С. Розвиток емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку із застосуванням засобів інтерактивних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. С. Кобякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/15009
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectемоційний інтелект
dc.subjectінтегровані заняття
dc.subjectінтерактивні технології
dc.subjectдіти старшого дошкільного віку
dc.subjectemotional intelligence
dc.subjectintegrated classes
dc.subjectinteractive technologies
dc.subjectchildren of senior preschool age
dc.titleРозвиток емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку із застосуванням засобів інтерактивних технологій
dc.title.alternativeDevelopment of emotional intelligence of senior preschool children using interactive technologies
dc.typeOther
Файли
Колекції