Особливості квітування деяких ефемерів та ефемероїдів в умовах Харківського лісопарку та ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлені особливості квітування деяких ефемерів та ефемероїдів в умовах Харківського лісопарку та ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди. В статье освещены особенности цветения некоторых эфемеров и эфемероидов в условиях Харьковского лесопарка и ботанического сада ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The article highlights the peculiarities of flowering of some ephemerals and ephemeroids in the conditions of the Kharkov forest park and the botanical garden of the KSU named after G. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
ефемери, ефемероїди, квітування, Харківський лісопарк, ботанічний сад ХНПУ імені Г. С. Сковороди, студентські роботи, эфемеры, эфемероиды, цветение, Харьковский лесопарк, ботанический сад ХНПУ имени Г. С. Сковороды, студенческие работы, ephemeral, ephemeroids, flowering, Kharkiv Forest Park, Botanical Garden of the NSOE named after G. S. Skovoroda, student work
Цитування
Шульдешова М. Особливості квітування деяких ефемерів та ефемероїдів в умовах Харківського лісопарку та ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди / М. Шульдешова, Я. В. Гончаренко // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 34–35.