ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На підставі розробок сучасної адміністративно-правової науки, норм новітнього законодавства та практики його реалізації у статті визначено зміст і види форм державного управління (публічного адміністрування), які використовуються органами Державної екологічної інспекції України у взаємодії з іншими правоохоронними органами в процесі забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки нашої держави, подано пропозиції щодо підвищення ефективності цієї взаємодії. На основе разработок современной административно-правовой науки, норм новейшего законодательства и практики его реализации в статье определена сущность и виды форм государственного управления (публичного администрирования), которые используются органами Государственной экологической инспекции Украины во взаимодействии с другими правоохранительными органами в деле обеспечения охраны окружающей природной среды и экологической безопасности нашего государства, вносятся предложения по повышению эффективности этого взаимодействия. Based on the developments of modern administrative and legal science, the norms of new legislation and the practice of its implementation, the article defines the essence and types of forms of public administration (public administration) that are used by the bodies of the State Environmental Inspection of Ukraine in cooperation with other law enforcement agencies in ensuring the protection of the natural environment. and the environmental safety of our state. Such interaction is carried out with the customs service, the emergency service, the border service, the internal affairs bodies, the prosecutor’s office, and control bodies. proposals are made to improve the efficiency of this interaction. At the same time, the main form of such interaction in this area is the issuance of acts of public administration – both legal and organizational. In the course of the study, some problems of their use were identified, and therefore specific proposals are made to improve their efficiency.
Опис
Ключові слова
адміністративно-правова наука, взаємодія, екологічні правопорушення, екологічний контроль, екологічна безпека, правоохоронні органи, форми державного управління, административно-правовая наука, взаимодействие, экологические правонарушения, экологический контроль, экологическая безопасность, правоохранительные органы, формы государственного управления, administrative and legal science, interaction, environmental offenses, environmental control, environmental safety, law enforcement agencies, forms of government
Цитування
Компанієць І. М. Деякі проблеми використання форм державного управління у взаємодії органів екологічного контролю з іншими правоохоронними органами / І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 80–88.