ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ

dc.contributor.authorГагатік, Н. О.
dc.contributor.authorМасич, В. В.
dc.date.accessioned2021-04-23T14:28:51Z
dc.date.available2021-04-23T14:28:51Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті розглянуто використання інтерактивних методів при вивченні фізики в закладах освіти. Використання на заняттях з фізики методів інтерактивного навчання дозволяє повністю заволодіти увагою здобувачів, підтримувати живе спілкування й інтерес до будь-якої досліджуваної теми з фізики, залучити в процес навчання фізики всіх здобувачів, розширити інформаційну базу фізичного заняття, підвищити рівень доступності навчальної інформації за темами з фізики, збільшити ступінь індивідуального підходу до здобувача. Головна ідея інтерактивних методів навчання на заняттях з фізики – активізація навчальної діяльності, через систему розвивального навчання, через співпрацю з викладачем, через різні стилі спілкування у колективі. В статье рассмотрено использование интерактивных методов при изучении физики в учебных заведениях. Использование на занятиях по физике методов интерактивного обучения позволяет полностью завладеть вниманием соискателей, поддерживать живое общение и интерес к любой исследуемой темы по физике, вовлечь в процесс обучения физике всех соискателей, расширить информационную базу физического занятия, повысить уровень доступности учебной информации по темам с физики, увеличить степень индивидуального подхода к соискателю. Главная идея интерактивных методов обучения на занятиях по физике – активизация учебной деятельности, через систему развивающего обучения, через сотрудничество с преподавателем, через разные стили общения в коллективе. The article deals with the use of interactive methods in studying physics in educational institutions. The use of interactive learning methods allows you to fully capture the attention of the applicants, to support live communication and interest in any studied topic in physics, to attract in the process of teaching the physics of all applicants, to expand the information base of physical occupation, to increase the availability of educational information on topics with themes. physics, increase the degree of individual approach to the applicant. The main idea of ​​interactive teaching methods in classes with Physics – activation of educational activities, through a system of development training, through cooperation with a teacher, through different styles of communication in the team.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГагатік Н. О. Інтерактивні методи на заняттях з фізики / Н. О. Гагатік, В. В. Масич // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 26–30.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7188-30-7
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4892
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивні методиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвивчення фізикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчальний процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивные методыuk_UA.UTF-8
dc.subjectизучение физикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебный процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractive methodsuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysics studyuk_UA.UTF-8
dc.subjectlearning processuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent worksuk_UA.UTF-8
dc.titleІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeINTERACTIVE METHODS IN PHYSICSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гагатік Н. О., Масич В. В. Інтерактивні методи.pdf
Розмір:
830.65 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: