Методичні рекомендації до організації та проведення практичних занять з картками домана для дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
В сучасному світі дошкільна освіта має велике значення для розвитку дитини. Вона створює основу для подальшого навчання та формування особистості. Водночас, викладачам і вихователям поставлені важкі завдання, пов'язані з розробкою ефективних методик і засобів навчання, які б допомагали дітям засвоювати нові знання та навички з цікавістю і задоволенням. Одним з потужних інструментів, що знайшли своє застосування в дошкільній освіті, є картки домана. Картки домана - це зображення або слова, які використовуються для розвитку мовлення, мислення, уваги та інших когнітивних процесів у дітей. Вони можуть бути використані як самостійний навчальний ігровий матеріал або входити до складу практичних занять. In today's world, preschool education is of great importance for a child's development. It creates the basis for further learning and personal development. At the same time, teachers and educators are faced with difficult tasks related to the development of effective teaching methods and tools that would help children learn new knowledge and skills with interest and pleasure. One of the powerful tools that have found their way into preschool education is dominoes. Dominoes are images or words that are used to develop children's speech, thinking, attention and other cognitive processes. They can be used as a standalone educational game material or as part of practical activities.
Опис
Ключові слова
картки домана, дошкільна освіта, doman cards, preschool education
Цитування
Ostrogradskiy D. Методичні рекомендації до організації та проведення практичних занять з картками домана для дошкільної освіти / D. Ostrogradskiy. – Вісник Інституту розвитку дитини. – 2023. – 11 с.