Запобігання освітніх втрат з досвіду викладання фізичного виховання на дистанційній платформі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Анотація
Доповідь присвячена досвіду роботи кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання ХНПУ імені Г. С.Сковороди з викладання фізичного виховання на дистанційних платформах. The report is devoted to the work experience of the Department of Theory, Methodology and Practice of Physical Education of H. S. Skovoroda KhnPU in teaching physical education on remote platforms.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, фізична культура, дистанційне навчання, платформи дистанційного навчання, заклади вищої освіти, запобігання втратам освіти, physical education, physical culture, distance learning, distance learning platforms, institutions of higher education, prevention of educational losses
Цитування
Кривенцова І. В. Запобігання освітніх втрат з досвіду викладання фізичного виховання на дистанційній платформі / І. В. Кривенцова // Діагностика та запобігання освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти у фізкультурній галузі : зб. тез доп. за результатами круглого столу «Подолання освітніх розривів та освітніх втрат – головна умова покращення якості освітнього процесу з фізичної культури в ЗЗСО у 2023/24 навчальному році», Харків, 18 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Комун. вищ. навч. закл. «Харків. акад. неперерв. освіти» ; [за заг. І. Кривенцової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 20–28.