ПРАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування предметних компетентностей учнів на уроках біології. Системне використання практично спрямованих завдань є актуальною складовою діяльнісного компоненту біологічної освіти. Його застосування у викладанні біології забезпечу більш повноцінне засвоєння навчального матеріалу. Саме за допомогою практичних завдань відбувається здійснення зв'язку теорії з практикою, перетворення знань учня в його переконання. The publication deals with the formation of subject competences of students in biology lessons. The systematic use of practically oriented tasks is an actual component of the activity component of biological education. Its application in teaching biology will ensure a more complete assimilation of the educational material. It is through practical tasks that the connection between theory and practice is made, and the transformation of a student's knowledge into his or her beliefs.
Опис
Ключові слова
формування предметних компетентностей, викладання біології, викладання екології, захист природи, formation of subject competences, teaching biology, teaching ecology, nature protection
Цитування
Скакун О. В. Практична спрямованість на уроках біології в старшій школі / О. В. Скакун, А. С. Прядка, О. В. Твердохліб // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 86–88.