ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: АНТРОПОСОФСЬКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглядається інклюзивна освіта молодших школярів, особлива увага приділяється антропософсько-орієнтованому підходу та провідним ідеям Р. Штайнера. В тезисах рассматривается инклюзивное образование младших школьников, особое внимание обращается на антропософско-ориентированный подход и ведущие идеи Р. Штайнера. The theses consider the inclusive education of primary school children, special attention is paid to the anthroposophical-oriented approach and the leading ideas of R. Steiner.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, молодші школярі, антропософсько-орієнтований підхід, инклюзивное образование, младшие школьники, антропософско-ориентированный подход, inclusive education, junior high school students, anthroposophical-oriented approach
Цитування
Іонова О. М. Інклюзивна освіта молодших школярів: антропософсько-орієнтований підхід / О. М. Іонова, В. В. Партола // Педагогіка здоров'я : зб. наук. праць ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27-28 верес. 2019 р. / Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 281–285.