Корекція порушень фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами ігрових технологій

dc.contributor.authorКозак, Р. С.
dc.date.accessioned2024-03-08T10:28:47Z
dc.date.available2024-03-08T10:28:47Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз розвитку фонетико-фонематичного ладу мовлення дітей із ЗНМ ІІІ рівня. Визначено критерії, показники та рівні сформованості фонетико-фонематичного мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня. Розроблено та експериментально апробовано комплекс ігрових технологій, які спрямовані на корекцію порушень фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня. In the qualification work, a theoretical analysis of the development of the phonetic-phonemic system of speech of children with general underdevelopment of speech of the III level was carried out. The criteria, indicators and levels of formation of phonetic-phonemic speech in preschoolers with general speech underdevelopment of the III level are determined. A complex of game technologies was developed and experimentally tested, which are aimed at correcting violations of the phonetic-phonemic system of speech in children with general underdevelopment of speech of the III level.
dc.identifier.citationКозак Р. С. Корекція порушень фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами ігрових технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Р. С. Козак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 80 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14306
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти
dc.subjectЗНМ ІІІ рівня
dc.subjectфонетико-фонематичний лад мовлення
dc.subjectігри
dc.subjectігрові технології
dc.subjectкорекція
dc.subjectchildren
dc.subjectgeneral underdevelopment of III-level speech
dc.subjectphonetic-phonemic system of speech
dc.subjectgames
dc.subjectgame technologies
dc.subjectcorrection
dc.titleКорекція порушень фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами ігрових технологій
dc.title.alternativeCorrection of violations of the phonetic-phonemic system of speech in children with general underdevelopment of level III speech by means of game technologies
dc.typeOther
Файли
Колекції