АКТУАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальне виховання старших дошкільників засобами анімацї в закладах дошкільної освіти. Зазначено, що на процес соціалізації дошкільника суттєво впливають батьки та заклади дошкільної освіти, які допомагають дитині в конструюванні персональної системи цінностей, в опануванні моделей відповідної соціальної поведінки в певних ситуаціях і, зрештою, сприяють формуванню готовності дитини до життя у відкритому соціумі. The publication analyses the social education of senior preschoolers by means of animation in preschool education institutions. It is noted that the process of socialisation of a preschooler is significantly influenced by parents and institutions of preschool education institutions, which help the child in constructing a personal system of values, in mastering models of appropriate social behaviour in certain situations and, ultimately, contribute to the formation of a child's readiness to live in an open society.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, діти дошкільного віку, анімація, заклади дошкільної освіти, соціально-педагогічна діяльність, social education, preschool children, animation, preschool education institutions, social and pedagogical activities
Цитування
Чорна Д. Ю. Актуальність соціального виховання старших дошкільників засобами анімацї в закладах дошкільної освіти / Д. Ю. Чорна // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 200–201.