ДОШКІЛЛЯ В ДАНІЇ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Виконано короткий огляд наявних в українському науково-педагогічному просторі компаративних досліджень систем дошкільної освіти різних країн. Виявлено стрімке зростання наукового інтересу до системи освіти Данії. Констатовано брак публікацій щодо дошкільної освіти цієї скандинавської країни. Схарактеризовано наукові праці І. Газіної та О. Дем’янюка останніх років. A brief review of comparative studies of preschool education systems of different countries available in the Ukrainian scientific and pedagogical space was carried out. A rapid growth of scientific interest in the education system of Denmark has been revealed. A lack of publications on pre-school education in this Scandinavian country was noted. The I. Gazina's and O. Demyanuk's scientific works of recent years are characterized.
Опис
Ключові слова
Данія, система освіти, дошкільна освіта, денний догляд, «Закон Янте», Denmark, education system, preschool education, day care, Jante's Law
Цитування
Пономаренко А. Дошкілля в Данії: стан і перспективи дослідження / А. Пономаренко, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 527–532.