ОСВІТА В УМОВАХ КОНФЛІКТІВ: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАКЛАДИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
В публікації запроновано програму підвищення кваліфікації для українських педагогічних і науково-педагогічних працівників «Освіта в умовах конфлікту». Мета програми: розвиток професійної компетентності вчителів, викладачів щодо роботи в умовах конфлікту в країні; поглиблення знань у галузі навчання і виховання дітей, студентів різних категорій в умовах військового конфлікту та його наслідків для всієї країни; ознайомлення з сучасними шляхами реалізації права людини на освіту і захисту прав через систему освіту в умовах конфлікту. The publication proposes a professional development program for Ukrainian teachers and researchers "Education in Conflict". The purpose of the program is to develop the professional competence of teachers, teachers to work in the context of the conflict in the country; deepening knowledge in the field of education and upbringing of children and students of different categories in the context of the military conflict and its consequences for the whole country; familiarization with modern ways of realizing the human right to education and protection of rights through the education system in the context of conflict.
Опис
Ключові слова
заклади освіти, військовий конфлікт, організація освіти, воєнний стан, educational institutions, military conflict, organization of education, martial law
Цитування
Трубавіна І. Освіта в умовах конфліктів: шляхи впровадження в заклади освіти України / І. Трубавіна, О. Чередниченко, К. Недря // Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики війни : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 17–18 черв. 2022 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – С. 213–216.