Пропаганда в СРСР в 1930-х роках: методи, прийоми, ефективність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі узагальнено розрізнені дані про формування пропаганди в СРСР у період 1930-х років. Акцент зроблено на структуру, методи та ефективність радянської пропаганди у період 1930-х років, виявлені характерні особливості пропаганди, її вплив на суспільство та ставлення держави до пропагандистської діяльності. Доведено, що партійна та державна система СРСР ставилася до організації та процесу пропаганди у досліджуваний період з великою увагою до впливу на суспільство та розробки методів та засобів такого впливу. The paper summarizes disparate data on the formation of propaganda USSR in the 1930s. Emphasis is placed on the structure, methods in effectiveness of Soviet propaganda in the 1930s, identified characteristics of propaganda, its impact on society and the state`s attitude to advocacy. It is proved that the party and state system of the USSR treated the organization and process of propaganda in the period under study with great attention to the development of methods and means of such influence.
Опис
Ключові слова
пропаганда, засоби пропаганди, вплив на суспільство, методи та ефективність пропаганди, propaganda, means of propaganda, influence on society, methods and efficiency of propaganda
Цитування
Науменко В. О. Пропаганда в СРСР в 1930-х роках: методи, прийоми, ефективність : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / В. О. Науменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 69 с.
Колекції