ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ З ПЛАВАННЯ В РЕЖИМІ ДНЯ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Робота з оздоровлення дітей в літніх дитячих оздоровчих таборах є одним із основних завдань забезпечення їх фізичного розвитку. ФІзкультурно-оздоровча робота в дитячих оздоровчих таборах повинна здійснюватися з урахуванням здоров'язберігаючих технологій. В даній статті розглянуті види рухової активності, що входять до здоров'язберігаючих технологій з плавання в дитячому оздоровчому таборі. До цих технологій можна віднести ранкову гімнастику (що проводиться біля водоймищ, та супроводжується ранішнім купанням), гартування (водою), сонячні та повітряні ванни (при перебуванні на пляжі), купання. Работа по оздоровлению детей в летних детских оздоровительных лагерях является одной из основных задач обеспечения их физического развития. Физкультурно-оздоровительная работа в детских оздоровительных лагерях должна осуществляться с учетом здоровьесберегающих технологий. В данной статье рассмотрены виды двигательной активности, входящие в здоровьесберегающих технологий по плаванию в детском оздоровительном лагере. К этим технологиям можно отнести утреннюю гимнастику (проводимой у водоемов, и сопровождается утренним купанием), закаливание (водой), солнечные и воздушные ванны (при пребывании на пляже), купание.
Опис
Ключові слова
дитячі оздоровчі табори, здоров'язберігаючі технології, плавання, гартування, детские оздоровительные лагеря, здоровьесберегающие технологии, плавание, закаливание, children's health camps, health-saving technologies, swimming, hardening
Цитування
Клімакова С. М. Здоров'язберігаючі технології з плавання в режимі дня дитячого оздоровчого табору / С. М. Клімакова // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 35‒37.