Поведінка бджолоїдок (Merops aplaster) на колективних ночівлях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Західноукраїнське орнітологічне товариство, Львів
Анотація
Особливості поведінки бджолоїдок (Merops apiaster) під час формування колективних ночівель влітку охарактеризовані за даними спостережень у чотирьох місцях нічного відпочинку поблизу гніздових колоній у Харківській області України у 2010-2014 рр. Чисельність птахів у скупченнях коливалась в межах 75-115 особин. Птахи використовували для ночівлі окремі дерева або їхні куртини у заплавах чи позазаплавних пониженнях у долинах річок. Ввечері бджолоїдки з’являються поблизу місця ночівлі заздалегідь, зазвичай, за три чверті години до заходу сонця. Більшість особин влаштовується на ночівлю упродовж 5-10 хвилин за 10-15 хвилин до заходу сонця. Голосова активність припиняється, у середньому, через 5 хвилин після заходу. Птахи розсаджуються по периферії крони по гілках із листям, що повністю ховає їх. Вранці бджолоїдки починають розлітатися з місця ночівлі, зазвичай, через кілька хвилин після сходу сонця. З місць, де птахів часто турбують, вони стартують майже всі одночасно, а там, де бджолоїдки почуваються спокійніше, розліт триває кілька десятків хвилин і вони частину часу витрачають на комфортну поведінку на сухих гілках у периферії крони. Ці ж гілки використовуються в якості стартових пунктів. Особенности поведения пчелоедок (Merops apiaster) во время формирования коллективных ночевок летом охарактеризованы по данным наблюдений в четырех местах ночного отдыха вблизи гнездовых колоний в Харьковской области Украины в 2010-2014 гг. Численность птиц в скоплениях колебалась в пределах 75-115 человек. Птицы использовали для ночевки отдельные деревья или их куртины в поймах или внепоймовых понижениях в долинах рек. Вечером пчелоедки появляются вблизи места ночевки заранее обычно за три четверти часа до заката. Большинство особей устраивается на ночлег в течение 5-10 минут за 10-15 минут до заката. Голосовая активность прекращается в среднем через 5 минут после мероприятия. Птицы рассаживаются по периферии кроны по ветвям с полностью скрывающими их листьями. Утром пчелоедки начинают разлетаться с места ночлега, как правило, через несколько минут после восхода солнца. С мест, где птиц часто беспокоят, они стартуют почти все одновременно, а там, где пчелоедки чувствуют себя спокойнее, разлет длится несколько десятков минут и часть времени тратят на комфортное поведение на сухих ветвях в периферии кроны. Эти же ветки используются в качестве стартовых пунктов. Особенности поведения пчелоедок (Merops apiaster) во время формирования коллективных ночевок летом охарактеризованы по данным наблюдений в четырех местах ночного отдыха вблизи гнездовых колоний в Харьковской области Украины в 2010-2014 гг. Численность птиц в скоплениях колебалась в пределах 75-115 человек. Птицы использовали для ночевки отдельные деревья или их куртины в поймах или внепоймовых понижениях в долинах рек. Вечером пчелоедки появляются вблизи места ночевки заранее обычно за три четверти часа до заката. Большинство особей устраивается на ночлег в течение 5-10 минут за 10-15 минут до заката. Голосовая активность прекращается в среднем через 5 минут после мероприятия. Птицы рассаживаются по периферии кроны по ветвям с полностью скрывающими их листьями. Утром пчелоедки начинают разлетаться с места ночлега, как правило, через несколько минут после восхода солнца. С мест, где птиц часто беспокоят, они стартуют почти все одновременно, а там, где пчелоедки чувствуют себя спокойнее, разлет длится несколько десятков минут и часть времени тратят на комфортное поведение на сухих ветвях в периферии кроны. Эти же ветки используются в качестве стартовых пунктов. The aspects of the behaviour of European Bee-eaters (Merops apiaster) at four summer communal roosts were studied nearby breeding colonies in Kharkiv Region, Ukraine in 2010-2014. The number of birds at the roosts varied at 75-115 individuals. They roosted on single trees or in tree groups in flood-plains or depressions in river valleys. In evening Bee-eaters appeared in the vicinity of roosting site well in advance, usually three quarters of an hour before sunset. The majority of individuals settled for roosting for 5-10 minutes at 10-15 minutes before sunset. The vocal activity ceased on the average 5 minutes after sunset. Birds concealed themselves in well-foliated portions of crown periphery. In the morning Bee-eaters started to leave the roost usually several minutes after sunrise. Birds tended to leave the roosting site almost simultaneously where there was some level of disturbance pressure. At more safe sites Bee-eaters departure took some tens of minutes and birds spent some time on preening at dieback branches. These dead branches were used also as starting points at departure.
Опис
Ключові слова
бджолоїдка, Merops apiaster, колективні ночівлі птахів, поведінка птохів, охорона птахів, пчелоедка, коллективные ночлеги птиц, поведение птиц, охрана птиц, European Bee-eater, communal roosts of birds, behavior of birds, protection of birds
Цитування
М. В. Банік. Поведінка бджолоїдок (Merops aplaster) на колективних ночівлях / М. В. Банік, О. О. Брезгунова // Troglodytes. – Вип. 9–10. – С. 77–82.