Можливості курсу "Методика викладання економічних дисциплін" щодо підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Важливе місце в процесі підготовки фахівців з економіки посідає навчальний курс «Методика викладання економічних дисциплін», призначенням якого є ознайомлення студентів із системою економічної освіти та виховання і формування професійних компетентностей щодо реалізації теоретичних економічних знань у практичній діяльності з викладання предметів економічного спрямування у закладах освіти. An important place in the process of training specialists in economics is occupied by the training course "Methodology of teaching economic disciplines", the purpose of which is to familiarize students with the system of economic education and upbringing and formation of professional competences regarding the implementation of theoretical economic knowledge in practical activities of teaching economic subjects in educational institutions.
Опис
Ключові слова
компетентність майбутніх фахівців з економіки, методика викладання економіки, competence of future specialists in economics, method of teaching economics
Цитування
Сідельнікова В. К. Можливості курсу "Методика викладання економічних дисциплін" щодо підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки / В. К. Сідельнікова // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук. конф. з проблем вищ. освіти і науки, Харків, 12 трав. 2023 р. / ХНАДУ. – Харків, 2023. – С. 279–282.