Особливості викладання вокалу в італійських школах бельканто

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді аналізується досвід викладачів-маестро великих італійських вокальних шкіл. Підкреслено збіг завдань та методів виховання і співаків, і викладачів того часу із сучасною навчально-педагогічною практикою. В докладе анализируется опыт преподавателей-маэстро крупных итальянских вокальных школ. Подчеркивается совпадение задач и методов воспитания и певцов, и преподавателей того времени с современной учебно-педагогической практикой. The report analyzes the experience of masters of large Italian vocal schools. The coincidence of tasks and methods of education of singers and teachers of the time with modern teaching and pedagogical practice is emphasized.
Опис
Ключові слова
вокал, італійські вокальні школи, бельканто, студентські роботи, вокал, итальянские вокальные школы, бельканто, студенческие работы, vocals, Italian vocal schools, belcanto, student work
Цитування
Масич Р. Ю. Особливості викладання вокалу в італійських школах бельканто / Р. Ю. Масич, О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 146–147.