USE OF ACTIVE GAMES IN PHYSICAL AND TACTICAL TRAINING OF YOUNG HANDBALL PLAYERS AT THE INITIAL STAGE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
The purpose of the study is to increase the effectiveness of physical and technical training of young handball players aged 10-11 by means of moving games, game exercises and relays at the stage of initial training during the pedagogical experiment in 2020-2021. Methodology. The following methods were used in the study: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, control and pedagogical checking (tests), pedagogical observations, anthropometry. Statistical processing of experimental data was performed using the statistical processing package STATGRAPHICS Plus for Windows (according to standard methods). The study involved young handball players aged 10-11, the first and second year of training in sport school № 3 in Kharkiv during a year. The technique was implemented for 9 months (74 lessons), 3 times a week, and lasting 20 minutes. Results. We claim that the physical fitness of handball players is closely related to various aspects of training. The selected tests fully characterize the physical development and functional state of the main life support systems of a body and allow determining the effectiveness of the proposed authors’ method. The specially selected combinations with the use of moving games, game exercises and relays help to increase the level of technical training of young handball players. Analysis of the final indicators in the experimental group revealed a significant increase corresponding to the 5% level of significance in terms of execution of free throws and movement in the protective rack of the handball player. The average group values of the accuracy of free throws increased by 49.5%, and the average speed of movement in the protective rack of a handball player after the experiment increased by 8.3%. The rate of transfer of the ball to the wall in the experimental group increased by 25.1%, which indicates a significant increase in the result at P <0,01. Conclusion. The results obtained during the experiment confirmed the effectiveness of our developed methods of training with the purposeful use of moving games, game exercises and relay races at the initial stage of training young handball players. Метою дослідження є підвищення ефективності фізичної та технічної підготовки юних гандболістів віком 10-11 років за допомогою рухливих ігор, ігрових вправ та естафет на етапі початкової підготовки під час педагогічного експерименту у 2020-2021 роках. Методологія. У дослідженні були використані такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, контрольно-педагогічні заміри (тести), педагогічні спостереження, антропометрія. Статистичну обробку експериментальних даних проводили за допомогою пакета статистичної обробки STATGRAPHICS Plus для Windows (за стандартними методами). У дослідженні брали участь юні гандболісти віком 10-11 років, перший та другого року навчання спортивної школи № 3 у місті Харкові протягом року. Авторська методика впроваджувалася протягом 9 місяців (74 уроки), 3 рази на тиждень і тривала 20 хвилин. Результати. Ми стверджуємо, що фізична підготовленість гандболістів тісно пов’язана з різними аспектами тренувань. Відібрані тести повністю характеризують фізичний розвиток та функціональний стан основних систем життєзабезпечення організму та дозволяють визначити ефективність запропонованого авторами методу. Спеціально підібрані комбінації з використанням рухливих ігор, ігрових вправ та естафет допомагають підвищити рівень технічної підготовки юних гандболістів. Аналіз підсумкових показників в експериментальній групі виявив значне збільшення, що відповідає 5% рівню значущості з погляду виконання штрафних кидків та переміщення в захисній стійці гандболіста. Середні групові значення точності виконання штрафних кидків зросли на 49,5%, а середня швидкість руху в захисній стійці гандболіста після експерименту зросла на 8,3%. Швидкість перенесення м’яча до стінки в експериментальній групі зросла на 25,1%, що свідчить про значне збільшення результату при Р <0,01. Висновок. Отримані під час експерименту результати підтвердили ефективність розроблених нами авторських методик тренувань із цілеспрямованим використанням рухливих ігор, ігрових вправ та естафет на початковому етапі навчання юних гандболістів.
Опис
Ключові слова
Handball, Young Handball Players, Moving Games, Relays, Experiment, Sport School, Fitness, гандбол, юні гандболісти, рухливі ігри, естафети, експеримент, спортивна школа
Цитування
Use of Active Games in Physical and Tactical Training of Young Handball Players at the Initial Stage / I. Hrynchenko, A. Tykhonova, T. Karpunets, O. Chupryna // Educational challenges. – 2021. – Vol. 26, Iss. 2. – Pp. 63–74.