Основні чинники формування корпоративної культури підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розкрито місце та роль корпоративної культури для підприємств в сучасних умовах. The theses reveal the place and role of corporate culture for enterprises in modern conditions.
Опис
Ключові слова
корпоративна культура, корпоративна культура, студентські роботи, corporate culture, management, student work
Цитування
Приваліхіна І. К. Основні чинники формування корпоративної культури підприємства / І. К. Приваліхіна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 125–126.