Історичний аспект розвитку педагогічної культури батьків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кримський гуманітарний університет
Анотація
У статті надається науковий аналіз історії формування педагогічної культури батьків. Автор досліджує систему підвищення педагогічної культури населення – педагогічний всеобуч, що є досить актуальним сьогодні. В статье предоставляется научный анализ истории формирования педагогической культуры родителей. Автор исследует систему повышения педагогической культуры населения – педагогический всеобуч, что является весьма актуальным сегодня. In clause the scientific analysis of history of formation of pedagogical culture of parents moves. The author investigates system of increase of pedagogical culture of the population – pedagogical general education which is very actual today.
Опис
Ключові слова
педагогічна культура батьків, педагогічний всеобуч, педагогическая культура родителей, педагогический всеобуч, parental pedagogical culture, teacher training
Цитування
Єсьман І. В. Історичний аспект розвитку педагогічної культури батьків / І. В. Єсьман // Розвиток освіти в умовах полі етнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 9–11 квіт. 2009 р. : зб. ст. / Крим. гуманіт. ун-т. – Вип. 5, ч. 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – С. 145–147.