Поняття асоціативності в лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто феномен асоціативності в лінгвістиці, який є дуже актуальним так як, поруч з прямим референтним, або денотативним, значенням слова існує ще й широка сфера того, що прийнято називати «асоціативним» значенням. Слово стає центральним вузлом для цілої мережі образів. В статье рассмотрен феномен ассоциативности в лингвистике, который является очень актуальным так как рядом с прямым референтным, или денотативным, значением слова существует еще и широкая сфера того, что принято называть «ассоциативным» значением. Слово становится центральным узлом для всей сети образов. The article considers the phenomenon of associativity in linguistics, which is very relevant because, in addition to the direct reference or denotative meaning of the word, there is also a wide range of what is called "associative" meaning. The word becomes the central node for the whole network of images.
Опис
Ключові слова
асоціативність, асоціація, лінгвістика, студентські роботи, ассоциативность, ассоциация, лингвистика, студенческие работы, associativity, association, linguistics, student works
Цитування
Козловська М. Поняття асоціативності в лінгвістиці / М. Козловська // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 42.