Рішення питань охорони праці та захисту навколишнього середовища при використанні комплексної технології електрохімічного та термічного формування надпровідних структур

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонська державна морська академія (ХДМА)
Анотація
В статті порушена тема рішення питань охорони праці та захисту навколишнього середовища при використанні комплексної технології електрохімічного та термічного формування надпровідних структур. В статье затронута тема решения вопросов охраны труда и защиты окружающей среды при использовании комплексной технологии электрохимического и термического формирования сверхпроводящих структур. The article touches upon the topic of solving issues of labor protection and environmental protection when using complex technology of electrochemical and thermal formation of superconducting structures.
Опис
Ключові слова
хімія, охорона праці, захист навколишнього середовища, електрохімічне формування, термічне формування, надпровідні структури, химия, охрана труда, защита окружающей среды, электрохимическое формирование, термическое формирование, сверхпроводящие структуры, chemistry, occupational safety and health, environmental protection, electrochemical formation, thermal formation, superconducting structures
Цитування
Рішення питань охорони праці та захисту навколишнього середовища при використанні комплексної технології електрохімічного та термічного формування надпровідних структур / В. В. Калугін, В. В. Тютюник, М. В. Кустов, М. А. Чиркіна, О. В. Сидоренко // Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – овіта, наука, практика : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 14-16 вер. 2017 р. / Херсон. держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2017. – С. 140–147.