СІНГАПУРСЬКА КОНВЕНЦІЯ ЯК ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ МЕДІАЦІЙНИХ УГОД ПРИ ВИРІШЕННІ КОМЕРЦІЙНИХ ПИТАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто Сінгапурську конвенцію, яка покликана уможливити та полегшити виконання рішень, досягнутих сторонами у ході медіації в міжнародних комерційних спорах. Зазначено, що Сінгапурська конвенція покликана стати інструментом сприяння розвитку зовнішньоекономічних відносин між суб’єктами господарювання та просуванню медіації як альтернативного та ефективного методу вирішення торгових спорів. Вона гарантує, що угода, досягнута сторонами в результаті медіації, стає обов'язковою та підлягає виконанню, відповідно до спрощеної процедури в іноземній юрисдикції. The publication examines the Singapore Convention, which is designed to enable and facilitate the implementation of decisions reached by the parties during mediation in international commercial spores It is noted that the Singapore Convention is designed to become a tool for promoting the development of foreign economic relations between business entities and promoting mediation as an alternative and effective method of resolving trade disputes. It ensures that the agreement reached by the parties as a result of mediation becomes binding and enforceable, according to a simplified procedure in a foreign jurisdiction.
Опис
Ключові слова
Сінгапурська конвенція, комерційні спори, медіація, міжнародні угоди, Singapore Convention, commercial disputes, mediation, international agreements
Цитування
Циркуненко О. В. Сінгапурська конвенція як гарантія виконання міжнародних медіаційних угод при вирішенні комерційних питань / О. В. Циркуненко // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 251–252.