Реалізація виховного потенціалу шкільного курсу літератури в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у даній статті проаналізував реалізацію виховного потенціалу шкільного курсу літератури в умовах дистанційного навчання. Автор в данной статье проанализировал реализацию воспитательного потенциала школьного курса литературы в условиях дистанционного обучения. In this article, the author analyzes the realization of the educational potential of the school literature course in terms of distance learning.
Опис
Ключові слова
виховання учнів, читання літератури, дистанційне навчання, воспитание учащихся, чтение литературы, дистанционное обучение, student education, literature reading, distance learning
Цитування
Тищенко Т. І. Реалізація виховного потенціалу шкільного курсу літератури в умовах дистанційного навчання / Т. І. Тищенко // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 52.