Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У поданій статті розглянуті актуальні питання щодо реформування вищої освіти в Україні, забезпечення її якості. Зокрема аналізуються положення Закону України " Про вищу освіту" щодо створення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы реформирования высшего образования в Украине, обеспечение ее качества. В частности анализируются положения Закона Украины "О высшем образовании". This article discusses topical issues concerning the reform of higher education in Ukraine, to ensure its quality. Directly analyzed the provisions of the Law of Ukraine on the establishment of a National Agency for Quality Assurance in Higher Education.
Опис
Ключові слова
вища освіта, якість вищої освіти, реформування вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, высшее образование, качество высшего образования, реформирование высшего образования, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, higher education, quality of higher education, the reform of higher education, the National Agency to ensure the quality of higher education
Цитування
Білоцерковська Н. Г. Правове регулювання якості вищої освіти України в умовах її реформування / Н. Г. Білоцерківська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 22. – С. 16–20.