АВТОРСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ А. МАКАРЕНКА І В. СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

dc.contributor.authorШкарупа, Д. О.
dc.date.accessioned2024-02-15T16:09:33Z
dc.date.available2024-02-15T16:09:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі на основі аналізу історикопедагогічної літератури досліджено еволюцію поняття «авторська педагогічна система», з’ясовано його змістове наповнення як гуманістичного освітнього закладу, ідея якого належить педагогу-творцю, який розробив і поклав в основу власної концепції розвитку школи тріаду «дитина-вчитель-батьки», що надає можливість ефективного функціонування та стабільних позитивних результатів. Розглянуто й охарактеризовано авторські педагогічні системи А. Макаренка та В. Сухомлинського. Узагальнено досвід використання авторських педагогічних систем у освітньому процесі сучасних закладів освіти. In the qualification work, based on the analysis of historical and pedagogical literature, the evolution of the concept of "author's pedagogical system" is studied, its content is clarified as a humanistic educational institution, the idea of which belongs to the teacher-creator, who developed and based his own concept of school development on the triad "child-teacher-parents", which provides an opportunity for effective functioning and stable positive results. The author's pedagogical systems of A. Makarenko and V. Sukhomlynskyi are considered and characterized. The experience of using the author's pedagogical systems in the educational process of modern educational institutions is generalized.
dc.identifier.citationШкарупа Д. О. Авторські педагогічні системи А. Макаренка і В. Сухомлинського в сучасній педагогічній думці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Д. О. Шкарупа ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 55 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13955
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectавторська педагогічна система
dc.subjectА. Макаренко
dc.subjectВ. Сухомлинський
dc.subjectсучасні заклади освіти
dc.subjectauthor's pedagogical system
dc.subjectA. Makarenko
dc.subjectV. Sukhomlynskyi
dc.subjectmodern educational institutions
dc.titleАВТОРСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ А. МАКАРЕНКА І В. СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ
dc.title.alternativeAuthor's Pedagogical Systems of A. Makarenko and V. Sukhomlynskyi in Modern Pedagogical Thought
dc.typeOther
Файли
Колекції