Источниковедение истории Украины: вопросы теории, методики, истории

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сага
Анотація
Учебно-методическое пособие посвящено главным проблемам теории и методики источниковедения истории Украины. Приведен обзор развития научных знаний об исторических источниках. Навчально-методичний посібник присвячено головним проблемам теорії і методики джерелознавства історії України. Наведено огляд розвитку наукових знань про історичні джерела.
Опис
Ключові слова
источниковедение, исторические источники, исторические дисциплины, история Украины, учебно-методические пособия, джерелознавство, історичні джерела, історичні дисципліни, історія України, навчально-методичні посібники, source, historical sources, historical disciplines, history of Ukraine, teaching aids
Цитування
Богдашина, Е. Н. Источниковедение истории Украины: вопросы теории, методики, истории : [учеб.-метод. пособие] / Е. Н. Богдашина ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского, М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харк. нац. пед. ун-т им. Г. С. сковороды. – Х. : Сага, 2012. – 222 с.