Eurovision song contest: history and the present

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
The Eurovision Song Contest is one of the most watched non-sporting events in the world, with audience figures having been quoted in recent years as anything between 100 million and 600 million internationally. Despite the “grand old lady” being of respectable age, her pension is nowhere in sight, as the Eurovision Song Contest is still the most modern live TV entertainment spectacle in the world. Конкурс пісні "Євробачення" - це одне з найбільш спостережуваних неспортивних подій у світі, серед яких цифри глядачів останніми роками цитуються як від 100 до 600 мільйонів у світі. Незважаючи на те, що "велика дама" поважного віку, її пенсія ніде не видно, оскільки пісенний конкурс "Євробачення" все ще є найсучаснішим телевізійним розважальним видовищем у світі. Конкурс песни «Евровидение» - одно из самых популярных спортивных событий в мире. За последние годы число зрителей в мире составило от 100 до 600 миллионов. Несмотря на то, что «великая старушка» солидного возраста, ее пенсии нигде не видно, так как конкурс песни «Евровидение» по-прежнему остается самым современным развлекательным телевизионным шоу в мире.
Опис
Ключові слова
Eurovision, songs, history, modernity, student work, Євробачення, пісні, історія, сучасність, студентські робота, Евровидение, песни, история, современность, студенческие работы
Цитування
Tarasenko О. Eurovision song contest : history and the present / О.Tarasenko, М. Tsemenko // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 38–41.