НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва; ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
В публікації розглянуто роль батьків у напрямку національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, здатного до збереження і примноження національних культурних цінностей рідного народу. Саме власним прикладом і за допомогою різних форм роботи з дітьми (бесіди, подорожі, відзначення народних і державних свят, відвідування заходів патріотичної спрямованості, вивчення творів українського мистецтва тощо) батьки забезпечать гідне патріотичне виховання, що є неодмінною запорукою успішного розвитку і процвітання нашої країни. The publication examines the role of parents in the national-patriotic education of the younger generation, capable of preserving and enhancing the national cultural values of the native people. It is by their own example and through various forms of work with children (conversations, trips, celebrating national and state holidays, attending patriotic events, studying works of Ukrainian art, etc.) Parents will provide decent patriotic education, which is an indispensable for the successful development and prosperity of our country.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, діти дошкільного віку, військовий стан, national-patriotic education, preschool children, martial law
Цитування
Чернявська М. Національно-патріотичне виховання дошкільників: виклики сьогодення / М. Чернявська // Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики війни : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 17–18 черв. 2022 р. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – С. 231–232.