Методичні рекомендації до курсу “Географія світового господарства” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації є складовою навчально-методичного комплексу для курсу «Географія світового господарства». У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу й рекомендації до їх вивчення, завдання до практичних і семінарських занять, а саме - етапи формування світового господарства, розглянуті основи територіальної організації світової промисловості, сільського господарства, транспорту, світової торгівлі та сфери послуг; розглянуті питання формування глобальної економічної системи, основні інтеграційні об'єднання світу. Methodological recommendations are a component of the educational and methodological complex for the course "Geography of the World Economy". The methodological recommendations highlight the main topics of the course and recommendations for their study, tasks for practical and seminar classes, namely, the stages of the formation of the world economy, the foundations of the territorial organization of world industry, agriculture, transport, world trade and the sphere of services are considered; considered issues of formation of global economic systems, the main integration associations of the world.
Опис
Ключові слова
світове господарство, географія світового господарства, економічна географія, методичні рекомендації, world economy, geography of the world economy, economical geography, methodological recommendations
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “Географія світового господарства” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія / Ю. І. Муромцева, О. О. Зеленько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 41 с. : табл.