The role of dance artdiversity in the modern world

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Dance has been used during different ceremonies, rituals and celebrations since prehistoric times. Dance plays a vital role in many of the world's religions. People have used dance in praise of their gods, in celebration of the seasons, and simply as an outward expression of joy or grief. Native Americans could not imagine their lives without dancing. It was an essential part of their culture and heritage. Танець використовували під час різних обрядів, ритуалів та святкувань ще з доісторичних часів. Танець відіграє життєво важливу роль у багатьох світових релігіях. Люди використовували танець у вихваленні своїх богів, у святкуванні пір року та просто як зовнішнє вираження радості чи горя. Корінні американці не могли уявити своє життя без танців. Це було важливою частиною їхньої культури та спадщини. Танец использовался во время различных церемоний, ритуалов и праздников с доисторических времен. Танец играет жизненно важную роль во многих мировых религиях. Люди использовали танец в восхвалении своих богов, в праздновании времен года и просто как внешнее выражение радости или горя. Коренные американцы не могли представить свою жизнь без танцев. Это была неотъемлемая часть их культуры и наследия.
Опис
Ключові слова
dance art, dance, modern world, student work, танцювальне мистецтво, танець, сучасний світ, студентські роботи, танцевальное искусство, танец, современный мир, студенческие работы
Цитування
Volovik A. The role of dance artdiversity in the modern world / A. Volovik // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 91–93.