КОРПОРАТИВНИЙ ШАНТАЖ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є визначення особливостей феномена зловживання правом у сфері реалізації корпоративних прав та його змісту. Ґрунтовного дослідження вимагає зловживання правом учасниками корпоративних правовідносин. Сучасний корпоративний шантаж як форма зловживання є загрозою економічній безпеці акціонерних товариств. Проблема відсутності відповідних правових механізмів захисту вітчизняного бізнесу від атак так званих рейдерів та грінмейлерів призводить до порушень циклу діяльності товариства, зокрема й тих, що мають системне значення для економіки та безпеки держави. The aim of the scientific article is to study the phenomenon of abuse of rights and its essence. Legal practice creates new forms of abuse of rights on a daily basis, not all forms of abuse of rights are provided by law, but this rule does not change the nature of abuse of rights and does not make it a socially acceptable act. Thus, given the complex socio – economic conditions of careful research requires abuse of rights by participants in corporate relationships, which leads to a violation of the rights and interests of other members of companies and the company itself. Modern corporate blackmail as a form of abuse poses a threat to the economic security of companies. The problem of lack of appropriate legal mechanisms to protect domestic business from attacks by socalled raiders and greenmailers leads to violations of the cycle of corporate activities, including those that are of systemic importance for the economy and security of the state.
Опис
Ключові слова
зловживання правом, корпоративні відносини, корпоративний конфлікт, корпоративний шантаж, рейдерство, грінмейлінг, abuse of law, corporate relations, corporate conflict, corporate blackmail, raiding, greenmailing
Цитування
Мешкова К. О. Корпоративний шантаж як форма зловживання правом в акціонерних товариствах / К. О. Мешкова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 76–81.