РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тези присвячені проблемі визначення і виявлення того, як можна поєднати традиційні методи навчання української літератури з етапами уроку критичного мислення, стратегіями технології «розвиток критичного мислення». The theses are devoted to the problem of defining and identifying how traditional methods of teaching Ukrainian literature can be combined with the stages of a critical thinking lesson, strategies of the "development of critical thinking" technology.
Опис
Ключові слова
українська література, критичне мислення, освітній процес, інтерактивне навчання, студентські роботи, Ukrainian literature, critical thinking, educational process, interactive learning, student works
Цитування
Шпітальна О. В. Розвиток критичного мислення під час вивчення української літератури / О. В. Шпітальна // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 102–104.