ПІДҐРУНТЯ ПОЯВИ ЛІТЕРАТУРНИХ НАТЮРМОРТІВ: НАТУРАЛІЗМ У МИСТЕЦТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто натуралізм у мистецтві, що як напрям набуває потужності у другій половині XIX століття не лише як літературний, а притаманний усім галузям мистецтва взагалі. Він характеризується точністю відбиття реальності, фрагментарністю зображення, що занотовують момент життя людини в певних деталях. Специфікою натуралістичних описів постають літературні натюрморти, на яких зірвані плоди природи, спіймані риба і птахи ніби оживають, картина відтворює для читача і глядача справжнє реальне життя. Зазначено, що саме через звичайні побутові речі майстри-живописці вміло демонстрували їхню практичну, функціональну, корисну та необхідну цінність для повсякденного життя певного етносу. The publication examines naturalism in art, which as a direction gains power in the second half of the 19th century, not only as a literary one, but inherent in all branches of art in general. It is characterized by the accuracy of the reflection of reality, the fragmentary nature of the image, recording the moment of a person's life in certain details. Literary still lifes are characteristic of naturalistic descriptions, in which plucked fruits of nature, caught fish and birds seem to come to life, the picture reproduces real real life for the reader and viewer. It is noted that it was through ordinary household items that master painters skillfully demonstrated their practical, functional, useful and necessary value for the everyday life of a certain ethnic group.
Опис
Ключові слова
натуралізм, літературні натюрморти, мистецтво, naturalism, literary still lifes, art
Цитування
Радчук О. В. Підгрунтя появи літературних натюрмортів: натуралізм у мистецтві / О. В. Радчук, Р. В. Чепракова // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 98–100.