Сленг в гендерному аспекті (на матеріалі сучасного англомовного анекдоту)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дипломна робота є спробою аналізу гендерно маркованих сленгових одиниць на позначання представників чоловічої та жіночої статі на матеріалі сучасних англомовних анекдотів. Були проаналізовані ключові поняття, використані для дослідження, - сленг, сленговf одиниця, гендерний чинник у лінгвістиці, анекдот. Розроблено класифікацію гендерно маркованих сленгових одиниць, проаналізовано підґрунтя їх походження. Аналіз сленгових утворень, що номінують представників жіночої та чоловічої статі, здійснювався на матеріалі текстів сучасних англомовних анекдотів. Анекдот у роботі визначаємо як неримований твір малої форми, що містить кульмінаційний момент, спрямований на досягнення сміхового ефекту. Одиниці аналізу проаналізовано в аспекті їх функціонування у текстах англомовних анекдотів, що надало змогу виявити їх роль у створенні комічного ефекту. The diploma paper deals with the study of the peculiarities of the use of slang in the gender aspect in the modern English-language anecdote. To achieve the aim, slang was defined as a linguistic substandard; the boundaries of gender factor research in linguistic studies were outlined; a joke as a humorous genre of a small form was defined; an inventory and provide a classification of slang units for the designation of representatives of the male and female gender in the modern English language was made; the role of slang units for the designation of representatives of the male and female gender in the modern English language in order to create a comic effect in the texts of English jokes as found out.
Опис
Ключові слова
сленг, анекдот, гендер, комічний ефект, slang, gender, joke, linguistic substandard
Цитування
Роменко І. О. Сленг в гендерному аспекті (на матеріалі сучасного англомовного анекдоту) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.021 Англійська мова і література в закладах освіти / І. О. Роменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 58 с.
Колекції