ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БАСКЕТБОЛІСТІВ, ЩО СПРЯМОВАНА НА РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PC "Technology center"
Анотація
Представлена методика визначення індивідуальної інтенсивності навантаження баскетболістів на заняттях, спрямованих на розвиток загальної витривалості. Методика забезпечена комп'ютерною програмою, за допомогою якої можна розрахувати основні показники тренувального навантаження для кожного баскетболіста в залежності від рівня його підготовленості. Контроль навантаження максимально простий, не вимагає застосування лабораторних вимірювань і аналізів. Представлена методика определения индивидуальной интенсивности нагрузки баскетболистов на занятиях, направленных на развитие общей выносливости. Методика обеспечена компьютерной программой, с помощью которой можно рассчитать основные показатели тренировочной нагрузки для каждого баскетболиста в зависимости от уровня его подготовленности. Контроль нагрузки максимально прост, не требует применения лабораторных измерений и анализов. The technique of the individual intensity determining of load of basketball player during sport lessons for development of general endurance is shown. The technique is provided by computer program which can be used to calculate the main parameters of the training load for every basketball player, depending on level of preparedness. Load control as simple as possible, does not require the use of laboratory measurements and analyzes.
Опис
Ключові слова
методика, інтенсивність навантаження, загальна витривалість, показники, тренувальне навантаження, студентські роботи, интенсивность нагрузки, общая выносливость, показатели, тренировочная нагрузка, студенческие работы, methods, load intensity, general endurance, indices, training load, student work
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Визначення індивідуальної інтенсивності тренувального навантаження баскетболістів, що спрямована на розвиток загальної витривалості / Ж. О. Цимбалюк, А. В. Мусієнко, О. І. Коваленко // ScienceRise : Scientific Journal. ‒ 2015. ‒ №1/1 (6). ‒ С. 65‒69.