Удосконалення мотиваційної діяльності керівника закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито сутність теорій та моделей мотивації; проаналізовано особливості їх застосування під час управлінської діяльності; розроблено комплексно-цільову програму «Удосконалення мотиваційної діяльності керівника закладу освіти»; проведено експертне оцінювання розробленої програми та визначено умови для її впровадження. The work reveals the essence of theories and models of motivation; the peculiarities of their application during managerial activities are analyzed; a comprehensive target program «Improving the motivational activity of the head of the educational institution» was developed; an expert evaluation of the developed program was carried out and the conditions for its implementation were determined.
Опис
Ключові слова
управління, мотив, мотивація, соціально-психологічні функції, заклад освіти, керівник, management, motive, motivation, socio-psychological functions, educational institution, manager
Цитування
Ляскало К. С. Удосконалення мотиваційної діяльності керівника закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / К. С. Ляскало ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 65 с. : табл. + дод.
Колекції